Instagram
Miért lépjek be a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezetébe?

-Hogyan alakult meg a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete?
-Egyedülálló kutyás kezdeményezésként, 2002. január 18-án a kerületi Páva Hotelben megalakult a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete, melynek elsődleges célja a kerületi kutyatartók és nem kutyások közötti ellentétek csökkentése, a kutyatartás könnyítése a kerületben és a köztisztaság védelme. A Szervezet létrehozásának ötlete már évekkel ezelőtt felmerült a kerületi kutyások körében, a hathatós támogatás lehetősége viszont csak a 2001. év végén érkezett meg, amikor többen megkeresték Dr. Horváth Dávid állatorvost (a Knézich állatorvosi rendelő tulajdonosát), akit az alakuló gyűlésen a szervezet elnökének választottak 5 évre. A Szervezetet a Fővárosi Bíróság 10618. sorszám alatt 2003. október 2-án véglegesen a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

-Kik vettek részt az alakuló közgyűlésen?
-Részt vettek a közgyűlésen a ferencvárosi kutyások mellett kerületünk országgyűlési képviselői, Ferencvárosi Önkormányzat képviselői, Vajda György, a Ferencvárosi Közbiztonsági Közhasznú Társaság (ide tartozik a köztisztaság is) igazgató-helyettese, Hardy Mihály újságíró, Fáy László újságíró, a Theater Public Bt. vezető menedzsere, Dr. Horváth Ákos, a IX. és a XXI. kerület hatósági fő-állatorvosa és Dr. Horváth Dávid magán-állatorvos. Az elnökség két másik tagja Szabó Orsolya gyógyszerész (a Szervezet titkára), aki egy Rézi nevű ír-szetter gazdája és Dr. Szíjártó Csaba László orvos (a szervezet elnökhelyettese), aki többszörös kiállítási világgyőztes japán chin kutyusok tenyésztője és tulajdonosa. Dr. Benkó Sándor világhírű, Kossuth-díjas dixieland zenész (a Benkó Dixieland Band vezetője), a Ferencvárosért emlékérem birtokosa Szervezetünk tiszteletbeli elnöke lett. A Ferencvárosi TV (9S TV) felvételt készített, a Színes Mai Lap, a Ferencváros című önkormányzati lap, a Ferencvárosi Magazin című független havilap és a Kutya Szövetség című országosan terjesztett kutyás újság interjút készített és újságcikket hozott le az alakuló közgyűlésről és a Szervezetről. A Ferencvárosi Önkormányzat több vezető tisztségviselője, bizottsága és alapítványa is támogatta és támogatásáról biztosította a szervezetet (pl. Egészségügyi és Szociális Bizottság, civil szervezetek referense, Ferencvárosi Közbiztonsági Közhasznú Társaság, Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány, Környezetvédelmi és Közterületi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, főépítész, Városüzemeltetési Csoport, Építésügyi Hatósági Csoport, Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht., stb.).

-Melyek a Szervezet céljai?
-Elsősorban a ferencvárosi kutyatartók és nem kutyások közötti távolság szűkítése. Olyan dolgokra törekszünk, melyek kutyásnak és nem kutyásnak egyaránt hasznosak. Nagyon fontosnak tartjuk a köztisztaságot. Kihelyeztünk ingyenes kutyabélsár-gyűjtőzacskókat a kutyatartók részére a belső- és középső Ferencváros több pontján, pl. a Ráday utca és a Tompa utca díszburkolattal ellátott utcaszakaszain (a kihelyezett zöld fémtartók az autófelhajtást megakadályozó oszlopokra lettek felszerelve, egymástól kb. 100 méterenként). A tartókon kívül bárki hozzájuthat még zacskókhoz több helyen. Szükséges az a pozitív kampány is (példamutatással, újságcikkekkel, hirdetőtáblákkal), amely arra szólítja fel az embereket, hogy használják ezeket a zacskókat. Az előzetes felmérések alapján egyértelműen kiderült, hogy a lakosság a kerületben nagyon fontosnak tartja a köztisztaság védelmét. Ráadásul a kutyaürülék nem csak esztétikai, hanem egészségügyi kérdés is, állatról emberre terjedő betegségek fertőzésforrása is lehet. A köztisztaság és a környezetvédelem mindannyiunk igénye és érdeke. Azonban nem véletlenül szerepel az érdekvédelem szó a Szervezet nevében. Olyan kutyafuttatók kialakítására is törekszünk, ahol nyugodtan el lehet engedni a kutyákat, póráz nélkül is. Szervezetünk egyébként ingyenes orvosi, állatorvosi előadások tartását és tájékoztató cikkek megjelentetését (kutyás és kerületi lapokban, pl. Kutya Szövetség, Nordi, Ferencváros és Ferencvárosi Magazin és szórólapokon) is végzi. A kerületi állattartási rendelet szerint egy lakásban csak egy kutya tartható, függetlenül az állat és a lakás méreteitől, a tulajdonos anyagi lehetőségeitől. Azonban indokolt esetben tagjainknak olyan ajánlást tudunk adni, mely alapján az Önkormányzat mentesíti a kutyatartót az adott paragrafus alól. A kulturált kutyatartást és a nem kutyások ellenérzésének és távolságtartásának csökkentését elősegítendő egyik tagunk ingyenes kutyabetanítást vállal, engedelmességi vizsgára, helyes viselkedésre és a kulturált közlekedésre, sétáltatásra, futtatásra tanítja be hosszú ideje a kutyákat a Ferencvárosi Kutyakiképző Iskolában. Első kutyás bemutatónkon részt vettek a sajtó képviselői is, pl. a Nordi és a Ferencváros újságok újságírói. Későbbi céljaink között szerepel, ha anyagi forrásaink megengedik, a szegényebb kutyatartók ebtartással kapcsolatos költségeinek (védőoltások, féregtelenítések, külső parazitaellenes kezelések, állatorvosi kezelések, etetés, stb.) támogatása, valamint kerületi állatvédelmi célok elősegítése (gazdátlan kutyák védőoltásainak, féregtelenítéseinek, külső parazitaellenes kezeléseinek, állatorvosi kezeléseinek, etetésüknek, stb. megoldása, a jövőben ezeket az ebeket befogadó kutyamenhely létrehozása és üzemeltetése segítése). Szervezetünk politikamentes, közérdekű és közhasznú civil szervezet.

-Miből gazdálkodik a Szervezet?
-Alapító tőkénk csekély, ezért a Ferencvárosi Önkormányzat ígéretet tett törekvéseink támogatására. Tagdíjunk jelképes (évi 600 Ft), ezért a Ferencvárosi és a Fővárosi Önkormányzatok és a különböző Minisztériumok által kiírt pályázatokra, átutalásokra és adományokra (bankszámlaszámunk 10403387-50526878-85531005) támaszkodhatunk.

-Ki lehet a Szervezet tagja?
-Minden olyan ferencvárosi kutyatartó, aki egyetért céljainkkal és vállalja a „zacskós kötelezettséget”, rendes tagja lehet a szervezetnek. Azonban aki nem felel meg a kritériumoknak, de a szervezet céljait magáénak vallja, pártoló tag lehet. Eddig már 150-en beléptek egyesületünkbe.

-Miért lépjek be?
-Mert ez az egyetlen olyan kerületi szervezet, amely ténylegesen kutyákkal és az ebekkel kapcsolatos dolgokkal foglalkozik. Ha bármilyen problémája van, ami kutyájával kapcsolatos, ha bármilyen elképzelése vagy jó ötlete, ami a kerület kutyatartással kapcsolatos, jelezze nekünk, mert ezen kívül a Szervezeten kívül senki sem foglalkozik ilyen dolgokkal.

-Hol lehet érdeklődni és belépni?
-A Szervezet székhelye a Knézich állatorvosi rendelő (Budapest 1092 Knézich utca 4., telefon: 2175-720 (ügyfélfogadási időben), mobiltelefon: 06-20-3373-953 (ügyfélfogadási időn kívül), honlap: www.drhorvathdavid.hu/fkecsz, E-mail: drhorvathdavid@hotmail.com, ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 17-19 óra, szombat 10-12 óra). A szervezet elnöke Dr. Horváth Dávid állatorvos, ő tartja a kapcsolatot a Ferencvárosi Önkormányzat különböző szerveivel, nála lehet érdeklődni, a kitöltendő belépési nyilatkozatot elkérni. Ugyanitt lehet elolvasni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, valamint az eddig megjelent újságcikkeket is. Ingyenes kutyabélsár-gyűjtőzacskókat is lehet itt kérni természetesen. A belépési nyilatkozatra rá kell írni a belépő nevét, pontos címét, telefonszámát és a személyi igazolvány számát, valamint két tanúval kell igazoltatni a hitelességet.

-Milyen gyakran tart közgyűlést a Szervezet?
-Évente legalább egyszer rendes közgyűlést tartunk. Rendkívüli közgyűlést akkor tartunk, ha a tagok egyharmada azt az ok és a cél megjelölésével írásban kéri vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben éves közgyűlésünket a IX. kerületi Bakáts tér 1. szám alatt, a Ferencvárosi Önkormányzat Házasságkötő termében tartottuk, ünnepélyes keretek között, nagyszámú hallgatóság előtt, prominens vendégekkel és nagy sikerrel. A Ferencvárosi TV (9S TV) felvételt készített a közgyűlésekről (később a Főnix TV és az Info Rádió is), valamint megjelent számos sajtóorgánum képviselője is (Mai Budapesti Nap, Színes Mai Lap, Színes Bulvár Lap, Kutya Szövetség, Állategészségügyi Címkereső, Nordi, Ferencváros, Ferencvárosi Magazin). A közgyűlés után minden kutyus ajándékot kapott, a gazdáik pedig állófogadáson vettek részt, ahol lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre.

© 2020 Horváth Vet állatorvosi rendelők. Minden jog fenntartva.
© 2020 Horváth Vet veterinary clinics. All rights reserved.
honlapkészítés
crossmenu