Instagram
2002. évi események

A 2002. év.

 

Alakuló közgyűlés

2002. január 18-án a kerületi Páva szállóban tartott alakuló közgyűlés állófogadással egybekötött, kötetlen és barátságos beszélgetéssé alakult. Nagy örömünkre többek között jelen volt a ferencvárosi kutyások mellett Ferencváros országgyűlési képviselői, a Ferencvárosi Önkormányzat képviselői, Vajda György, a Ferencvárosi Közbiztonsági Közhasznú Társaság (feladataik közé tartozik a köztisztaság is) igazgató-helyettese, Hardy Mihály újságíró, a Hard News Communication Co. elnöke, Fáy László újságíró, a Theater Public Bt. vezető menedzsere, Dr. Horváth Ákos (állategészségügyi igazgatási szak-állatorvos), a IX. és a XXI. kerület hatósági fő-állatorvosa és Dr. Horváth Dávid magán-állatorvos. A kutyatartók a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezetének elnökségébe a következő személyeket javasolták: Dr. Horváth Dávid állatorvost, a IX. kerületi Knézich állatorvosi rendelő tulajdonosát elnöknek, az elnökség két másik tagja Szabó Orsolya gyógyszerész (a Szervezet titkára, aki egy Rézi nevű ír-szetter gazdája) és Dr. Szíjártó Csaba László orvos (a Szervezet elnökhelyettese, aki többszörös kiállítási világ-győztes japán chin kutyusok tenyésztője és tulajdonosa) lett. A Ferencvárosi TV (9S TV) felvételt készített, a Színes Mai Lap, a Ferencváros című önkormányzati lap, a Ferencvárosi Magazin című független havilap és a Kutya Szövetség című országosan terjesztett kutyás magazin interjút készített és újságcikkeket közölt le az alakuló közgyűlésről és a Szervezetről. A Ferencvárosi Önkormányzat több vezető tisztségviselője, bizottsága és alapítványa is támogatta és támogatásáról biztosította a Szervezetet (pl. Egészségügyi és Szociális Bizottság, civil szervezetek referense, Ferencvárosi Közbiztonsági Közhasznú Társaság, Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány, Környezetvédelmi és Közterületi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, főépítész, Városüzemeltetési Csoport, Építésügyi Hatósági Csoport, Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht., stb.). A beszélgetések során a célok egyértelműen tisztázódtak és a Ferencvárosi Önkormányzat (az itt megjelent magas beosztású tisztségviselőik által) mindenki tudomására hozta, hogy támogatni kívánja a Szervezet tevékenységét.
Alapcélok:
-A ferencvárosi kutyatartók és nem kutyások közötti távolság szűkítése,
-A kutyatartás egyszerűbbé válása a IX. kerületben (pl. olyan parkok és kutyafuttatók kialakítása, ahol nyugodtan el lehet engedni a kutyákat póráz nélkül, lehet önfeledten kutyázni, a kerületi állattartási rendelet alóli indokolt kivételek támogatása, pl. aki nagy lakásban több kis testű kutyát tart megfelelően, mentesüljön az egy lakásban csak egy kutya tartható paragrafus alól, stb.),
-A köztisztaság védelme (kijelöltünk olyan díszburkolattal ellátott korlátozott forgalmú utcaszakaszokat, pl. Tompa és Ráday utca, ahol kutyabélsár-gyűjtőzacskókat fogunk ingyenesen elhelyezni a kutyatartók részére),
-Pozitív kampány folytatása példamutatással, újságcikkekkel, szórólapokkal, plakátokkal és hirdetőtáblákkal a kutyabélsár-gyűjtőzacskók használatának érdekében,
-Orvosi, állatorvosi előadások tartása és tájékoztató cikkek megjelentetése különböző sajtóorgánumokban a kutyatartók részére (pl. Ferencváros, Ferencvárosi Magazin, stb.).
A beszélgetés során és az előzetes felmérések során is kiderült, hogy a IX. kerületi lakosság nagyon fontosnak tartja a köztisztaság védelmét (túl sok a kutyabélsár az utcákon). Az ott jelenlévő állatorvosok tájékoztattak arról, hogy a kutyabélsár veszélyes fertőzésforrásként is szerepelhet (állatról-emberre terjedő fertőző betegségek, pl. gyomor- és bélférgesség, baktériumok, vírusok, stb.), ezért mindenképpen közegészségügyi cél is mennyiségének csökkentése.

2002. évi események

A Szervezet 2002 márciusában pályázott a Ferencvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2002. évi pályázatán a civil- és társadalmi szervezetek között. A Ferencvárosi Önkormányzat polgármestere támogatta a Szervezet köztisztaság javítására irányuló tervét.
Áprilisban Dr. Simon Sándorné ügyvéd segítségével elkészült az alapszabály és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály.

Kutyás bemutató

2002. április 6-án a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete kutyás bemutatót tartott a Vágóhíd utca és a Mester utca sarkán lévő kutyafuttatóban. Ezen az első kutyás bemutatónkon részt vettek a sajtó képviselői is, pl. a Nordi (Északikutyás hírmagazin) és a Ferencváros újságírói is, mely sajtóorgánumok fényképes cikkeket közöltek Szervezetünkről és a bemutatóról. Ugyanitt további érdeklődők hallhattak a Szervezet céljairól, minden kutya ajándékot kapott (a Pedigree Schmackos jutalomfalatokat a Master Foods Bt. szponzorálta), majd jó néhányan rögtön be is léptek a Szervezetbe a belépési nyilatkozatok kitöltésével. A bemutató célja az volt, hogy felkeltsük az emberek figyelmét, milyen egyszerű is a kulturált kutyasétáltatás, kutyavezetés és kutyafuttatás. A kulturált kutyatartást és a nem kutyások ellenérzésének és távolságtartásának csökkentését elősegítendő egyik tagunk (Szántó Sándor, kutyatenyésztő, okleveles mesterkiképző, aki ezt a bemutatót is vezényelte) ingyenes kutyabetanítást vállal (engedelmességi vizsga, helyes viselkedés, közlekedés megtanítása). A foglalkozások minden szombaton és vasárnap reggel 9 órától kezdődnek, 60 perces humánus, játékos módszerekkel tarkított, színvonalas felkészítést jelentenek.

2002. évi események

Egyéb 2002. évi események

A Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezetét a Fővárosi Bíróság június 12-én 10025. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.
A Szervezet felvette a kapcsolatot a Ferencvárosi Önkormányzat különböző bizottságaival, alapítványaival és tisztségviselőivel és személyes megbeszélést folytatott velük:
-Ferencvárosi Közbiztonsági Közhasznú Társaság (Fekete Antal igazgató, Vajda György igazgató-helyettes),
-Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány (Fekete Antal titkár),
-Egészségügyi és Szociális Bizottság (Dr. Hubert Béláné elnök),
-Civil szervezetek referense (Dr. Mihály Szabolcsné),
-Környezetvédelmi és Közterületi Bizottság (Dombai Gábor bizottsági elnök),
-Környezetvédelmi referens (Dr. Gőbel Mária),
-Városfejlesztési Bizottság (Emődy Zsolt),
-Ferencvárosi főépítész (Dr. Sersliné Kócsi Margit),
-Városüzemeltetési Csoport (Jankai Jenő vezető),
-Építésügyi Hatósági Csoport (Garamvölgyi Ernő),
-Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht. (Szentpáli-Gavallér Csaba igazgató, Sebők Endre igazgató-helyettes).
A Szervezet megismerkedett a következő személyekkel és csoportokkal:
-Ráday Soho Egyesület (Biliczki Sándor elnök),
-IX. kerületi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (Dr. Tóth Mária IX. kerületi tiszti-főorvos),
-Alapítvány az alapítványokért (A+A) (Bagdi Sándor elnök),
-6 Mikron Medical Gyógyászati Szaküzletek, Elektromos Orvosi Szerviz és Kereskedés (Trieber László orvosi műszerész cégvezető).
Júliusban Ferencváros országgyűlési képviselője írásbeli ajánlást adott a Szervezetnek.
Augusztusban döntés született arról, hogy a IX. kerületi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (Dr. Tóth Mária IX. Kerületi tiszti-főorvos) támogatja a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezetének köztisztasági programját.
A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány (Varjasné Székely Éva elnök, Fekete Antal titkár) és a Környezetvédelmi és Közterületi Bizottság (Dombai Gábor bizottsági elnök) anyagilag is támogatta a Szervezet tevékenységét.
Augusztus és szeptember hónapokban számos környezetvédelmi és köztisztasági modellt kidolgozott a Szervezet, megismerte a többi Önkormányzat ilyen irányú törekvéseit.
Felkerült a Szervezet a világhálóra, bármikor lehet olvasni megalakulásáról, eddigi tevékenységéről a www.cats.hu/fkecsz cím alatt, ugyanitt elolvasható a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály és kinyomtatható a belépési nyilatkozat.
Októberben a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht. a megbeszélt tervek alapján elkezdte legyártani a kutyabélsár-gyűjtőzacskókat és a gyűjtőzacskó tartókat, ezeket kihelyezték és elkezdték a zacskókat ingyenesen osztani.
A Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete belépett a Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület (FEVE) és az Európa Ház Civil Együttműködés tagjai közé.

 

A 2002. évi közgyűlés

Megtartotta éves közgyűlését 2002. október 11-én a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete a IX. kerületi Bakáts tér 1. szám alatt, a Ferencvárosi Önkormányzat Házasságkötő termében ünnepélyes keretek között. A közgyűlés legfontosabb napirendi pontjai voltak:
-A FeSZoFE Kht. által legyártott kutyabélsár-gyűjtőzacskók kiosztása a kutyatartók részére, valamint kihelyezése a IX. kerületi Ráday utca Kálvin tér és Bakáts tér, valamint a Tompa utca Ferenc körút és Ferenc tér közötti díszburkolattal ellátott, korlátozott forgalmú utcaszakaszain (a kihelyezett zöld fémtartók az autófelhajtást megakadályozó oszlopokra lettek felszerelve, egymástól kb. 100 méterenként). A tartókon kívül bárki hozzájuthat még zacskókhoz az alábbi helyen: Knézich állatorvosi rendelő, 1092 Knézich utca 4., H-P 17-20, Szo 10-12.
-A Szervezet közérdekűvé és közhasznúvá tétele.
-A Szervezet tevékenységének közzététele még szélesebb körben, további pályázatok beadása (Ferencvárosi Önkormányzat és Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium).
-A működéssel kapcsolatos igények és javaslatok megtárgyalása.
-A kerületi állattartási rendelet (ebrendelet) megváltoztatására irányuló javaslatok kidolgozása és ismertetése az Önkormányzattal.
-Dr. Benkó Sándor világhírű dixieland zenész és kutyabarát tiszteletbeli elnökké választása.
A közgyűlés nagyon jó hangulatban és nagyszámú résztvevővel zajlott le. Dr. Horváth Dávid elnök beszámolt a megalakulásról (Hardy Mihály újságíró segítőkész munkájáról, az alakuló közgyűlésről a Páva szállodában, arról, hogy a Szervezetet a Fővárosi Bíróság 10025. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette, az eddigi pályázatokról, a kutyás bemutatóról, a taglétszám növekedéséről, arról, hogy a IX. kerületi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat támogatta a Szervezet köztisztasági programját, a világhálóra való felkerülésről, stb.). Az elnökség beszámolóját és Dr. Benkó Sándor tiszteletbeli elnökké választását a tagság egyöntetűen megszavazta.
A frissen megválasztott tiszteletbeli elnök szólt arról, hogy mivel a Ferencvárosért emlékérem birtokosa és együttese, a Benkó Dixieland Band minden héten játszik a kerületi Török Pál utcában, számos ponton kötődik Franzstadt-hoz, így minden olyan tevékenységben szívesen vállal feladatot, ami a kerület fejlődését segíti elő. Lelkes természetvédőként és kutyabarátként (családjának három kutyája van) nagyon szívesen tesz eleget a felkérésnek, a köztisztaság javításának lehetőségét pedig a szingapúri modellen keresztül fejtette ki.
Ferencváros országgyűlési képviselői beszéltek arról, hogy az alakuló közgyűlés után most is nagyon szívesen vettek részt az éves közgyűlésen, továbbra is segíteni fogják a Szervezet működését és remélik, hogy a Szervezet köztisztasági modellje beválik. Részt vettek még a közgyűlésen a számos ferencvárosi kutyatartó mellett az alábbi meghívott vendégek: Bánsághi Tamás alpolgármester, Dr. Hubert Béláné, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Dr. Mihály Szabolcsné, civil szervezetek referense, Vajda György, a Ferencvárosi Közbiztonsági Közhasznú Társaság igazgató-helyettese, Dr. Horváth Ákos, kerületi hatósági fő-állatorvos, Dr. Lantos Csaba állatorvos, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkárságának vezetője, Ruzsics Milán, az Európai Ifjúságért 2002 Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Fáy László újságíró, a Theater Public Bt. vezető menedzsere. Dr. Gőbel Mária környezetvédelmi referens levelében jelezte, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat azzal is elősegíti a Szervezet működését, hogy 2002-ben mintegy hét millió forintot fordított a kutyafuttatók felújítására.
A Ferencvárosi TV (9S TV) felvételt készített a közgyűlésről (később a Főnix TV és az Info Rádió is készített interjút), valamint megjelent számos sajtóorgánum képviselője is (Budapesti Nap, Színes Mai Lap, Kutya Szövetség, Állategészségügyi Címkereső, Nordi, Ferencváros, Ferencvárosi Magazin). A közgyűlés után minden kutyus ajándékot kapott (a Pedigree Rask fogtisztító jutalomfalatokat a Master Foods Bt. szponzorálta), a gazdáik pedig állófogadáson vettek részt. Itt lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre.

2002. évi események

Egyéb 2002. évi események

Decemberben a kerületi közterület ellenőrök és kerületőrök megkezdték annak a kártyának az osztását a kutyatartók részére, amely a kutyabélsár-gyűjtőzacskók használatára szólít fel és tájékoztat a Szervezetről.
A Szervezetet közérdekűvé terjesztették elő a Ferencvárosi Önkormányzatnál, amit megszavaztak.
A Szervezet adószáma 18246317-1-43, KSH egységes statisztikai számjele 18246317-9133-529-01, bankszámlaszáma 10918001-00000020-08590004 lett.

© 2020 Horváth Vet állatorvosi rendelők. Minden jog fenntartva.
© 2020 Horváth Vet veterinary clinics. All rights reserved.
honlapkészítés
crossmenu